| עברית  | Русский  | English  |  

סדר קביעת מזוזה וברכותיה                                                 Phone: +972-             (0) 52-250-9003      

 

ברכת קביעת מזוזה
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציונו, לקבוע מזוזה.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
 
מקום הנחת המזוזה הינו בתחילת השליש העליון של המשקוף הימיני כנכנסים לחדר/בית. דהיינו: שחלק התחתון של המזוזה יהיה בתחילת השליש העליון של המשקוף.
 ---------------------------------
הוראות התקנה
יש להיזהר שלא לקרב את המזוזה לדלת, מכיוון שהדלת יכולה להסירה בטריקתה. 
 
(לאחר הסרת המדבקה שמאחרי המזוזה יש לברך ולהדביק וללחוץ שתי שניות.)
 
בקביעת כמה מזוזות יחד, יש לברך על הראשונה (למשל פתח הבית) והשאר פטורות.
 
לשאלות ותשובות, נייד: 052-250-9003
 
Email: mezoza@gmail.com
 


---------------------------------
סדר קביעת מזוזה וברכותיה באנגלית 
 
Mezuzah Blessing Set
 
Baruch Ata Yehova (Adonay) Elohenu Melech Haolam Asher Kidshanu BeMizvotav VeZivanu LeKboaa Mezuzah
 
Baruch Ata Yehova  (Adonay) Elohenu Melech Haolam SheHechyanu VeKiyamnu VeHiganu Lazman Haze
---------------
 
Laying a Mezuzah at the beginning of the upper third of the right frame entering the room / house. It's mean that the bottom of the Mezuzah will be the beginning of the upper third on the frame.
 
Installation instructions
Be careful that the Mezuzah will not be close the door because the Mezuzah can fall when someone slam the door.
 (After removing the patch behind the Mezuzah should be blessing and click a couple 2 seconds.)
If you put a some Mezuzah at the same time, you should blessing the first Mezuzah (for example, the front door) and others are exempt.
 
Note: Do not put a Mezuzah on the door enter to the toilet and / or shower
 
 For questions and answers, Cell: 972-52-250-9003
 Email: mezoza@gmail.com
 
סדר קביעת מזוזה וברכותיה ברוסית

 
Благославление мезузы:
 

Барух ата адонай элохейну мелех ха улам, ашер кидашну бе мицватав в цивану ликвоа мезуза.

 
барух ата адонай алохейну мелех ха улам
ше хавину ве киямну ве игану ле зман ха зе
 
 
 
Место прикрепления мезузы - верхняя треть притолоки двери, находящаяся с правой стороны при входе.
 
Нижняя часть мезузы должна быть в верхней трети притолоки.
Не рекомендуется прикреплять мезузу слишком близко к двери, чтобы избежать повреждения при резком закрытии двери.
 
После снятия покрытия с клейкой ленты на обороте мезузы благославите мезузу и приклейте продолжительным нажатием.
 
При установлении нескольких мезуз достаточно благославить одну
 ( на пример на входе), остальные освобождены.
 
С пожеланием благополучия Вашему дому
и удачи во всём
 
Шаби Якути ,
дипломированный переписчик Торы.
 
לשאלות ותשובות, נייד: 052-250-9003
 
Email: mezoza@gmail.com